Revize elektrických zařízení

  • provádíme veškeré revize elektrických zařízení do 1000V (nn) včetně prostor s nebezpečím výbuchu (jedná se o pevně nainstalovaná, elektrická zařízení v objektech – rozvaděče, světelná tělesa, zásuvky, vypínače rozvodné krabice, elektrická vedení a jiné elektrické prvky)
  • revize elektrických zařízení provádíme dle metod ČSN 33 2000 – 6 a požadavků ČSN 33 1500
  • používáme moderní, kalibrované měřící přístroje
  • k revizi elektrického zařízení dodáváme protokol – revizní zprávu
  • provádíme i odstranění možných nalezených závad na elektrickém zařízení

Elektrorevize, revize hromosvodů, revize elektrických zařízení, kamerové systémy : ETALON Hradec Králové; 602455827; eskamilo@seznam.cz